Kewords [ assab large scale injection molding ] trận đấu 1 các sản phẩm.
Mua Assab Bộ phận khuôn phun quy mô lớn Vật liệu nhựa nhiệt dẻo Moldflow Incoe trực tuyến nhà sản xuất

Assab Bộ phận khuôn phun quy mô lớn Vật liệu nhựa nhiệt dẻo Moldflow Incoe

Đơn xin: cho vật liệu nhựa nhiệt dẻo
Tiến trình: Ép phun
Nhà cung cấp thép: Assab, Hitachi, Bohler
1